Video Top 60 mẫu đầm dạo phố đẹp, đầm đi chơi đẹp thời trang Y13 bao gồm nhiều mẫu đầm đi chơi, đầm dao phố đẹp thời trang bên dưới. Hơn nữa, Video còn có ghi chuổi thời gian bắt đầu của từng mẫu và có phụ đề CC trên video.

00:00 -- 1 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa hồng đỏ tím TVN004.16

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

00:05 -- 2 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa cam nền nâu TVN004.17

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

00:12 -- 3 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa nhí TVN004.18

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

00:28 -- 4 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa xanh nền xanh TVN004.19

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

00:35 -- 5 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết hoa nhiều màu nền trắng XC01.1

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

00:41 -- 6 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết là phong đỏ XC01.2

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

00:48 -- 7 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết hoa hồng XC01.3

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

00:55 -- 8 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết lá phong nhỏ XC01.4

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

01:02 -- 9 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết hoa đỏ nền đen XC01.5

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

01:11 -- 10 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết hoa nhiều hoa nền trắng XC01.6

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

01:26 -- 11 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết nhiều hoa lá xanh XC01.7

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

01:33 -- 12 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết hoa đỏ XC01.8

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

01:40 -- 13 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết hoa nhiều màu nền trắng XC01.9

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

01:46 -- 14 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết nền hổng XC01.10

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

02:01 -- 15 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết ốc xoáy nền xanh XC01.11

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

02:09 -- 16 Đầm lanh xước Vicci nhiều hoạ tiết nền xanh XC01.12

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

02:25 -- 17 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết nền tím XC01.13

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

02:32 -- 18 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết hoa đỏ nền da XC01.14

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

02:39 -- 19 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết lá phong xanh XC01.15

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

02:46 -- 20 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết xanh đậm XC01.16

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

02:53 -- 21 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết hoa nền da XC01.17

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

03:00 -- 22 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết hoa dâm bụt XC01.18

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

03:16 -- 23 Đầm lanh xước Vicci Xhoạ tiết lá tím XC01.19

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

03:23 -- 24 Đầm lanh xước Vicci hoạ tiết nhiều hoa XC01.20

 • Chất liệu vải lanh ép mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước cao cấp, vải đã qua xử lý nên rất hạn chế co và nhăn. Đầm cổ tròn, dáng hơi suông đuôi cá che khuyết điểm ko bị lộ bụng.

03:31 -- 25 Đầm hoa màu xanh - BH042

03:38 -- 26 Đầm hoa màu đỏ đen - BH043

03:45 -- 27 Đầm hoa màu vàng đen - BH044

03:53 -- 28 Đầm hoa duyên dáng Prada tay loe

 • Chất liệu voan có lót
 • Thiết kế thời trang trẻ trung
 • Dễ kết hợp cùng trang phục khác

Đầm hoa duyên dáng Prada tay loe chất liệu voan có lót, hoạ tiết hoa xanh xắn, có kèm thắt dây

Sản phẩm dễ dàng phối với các trang phục, phụ kiện thể hiện cá tính thời trang của bạn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng khá chú trọng đến các chi tiết thiết kế sao cho sản phẩm vừa có form dáng chuẩn, vừa có độ bền cao. Một chút khéo léo trong khâu mix & match hẳn sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người xung quanh.

04:00 -- 29 Đầm xoè tiểu thư không tay lolypo

 • Chất liệu cotton lạnh
 • Thiết kế thời trang trẻ trung
 • Dễ kết hợp cùng trang phục khác

Đầm xoè tiểu thư không tay lolypo sở hữu thiết kế chủ đạo tạo dáng cho người mặc, giúp tôn lên những đường cong nữ tính, cũng như giấu đi những khuyết điểm của bạn gái. Sử dụng chất liệu tốt, độ bền cao, sản phẩm mang đến sự thoải mái, dễ chịu nhất cho người mặc. Hơn thế nữa gam màu của sản phẩm cũng được lựa chọn sao cho phù hợp nhất với mỗi hoàn cảnh cũng như dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện khác nhau nhưng vẫn giữ được nét sang trọng tinh tế. Một chút khéo léo trong khâu mix & match hẳn sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người xung quanh.

04:07 -- 30 Đầm cutout Kalina tay dài thắt nơ

 • Chất liệu cát
 • Thiết kế thời trang trẻ trung
 • Dễ kết hợp cùng trang phục khác

Đầm cutout Kalina tay dài thắt nơ sở hữu thiết kế chủ đạo tạo dáng cho người mặc, giúp tôn lên những đường cong nữ tính, cũng như giấu đi những khuyết điểm của bạn gái. Sử dụng chất liệu tốt, độ bền cao, sản phẩm mang đến sự thoải mái, dễ chịu nhất cho người mặc. Hơn thế nữa gam màu của sản phẩm cũng được lựa chọn sao cho phù hợp nhất với mỗi hoàn cảnh cũng như dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện khác nhau nhưng vẫn giữ được nét sang trọng tinh tế. Một chút khéo léo trong khâu mix & match hẳn sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người xung quanh.

04:14 -- 31 Đầm Lolita tay lỡ thắt nơ cổ

 • Chất liệu lụa hoa
 • Thiết kế thời trang trẻ trung
 • Dễ kết hợp cùng trang phục khác

Đầm Lolita tay lỡ thắt nơ cổ sở hữu thiết kế chủ đạo tạo dáng cho người mặc, giúp tôn lên những đường cong nữ tính, cũng như giấu đi những khuyết điểm của bạn gái. Sử dụng chất liệu tốt, độ bền cao, sản phẩm mang đến sự thoải mái, dễ chịu nhất cho người mặc. Hơn thế nữa gam màu của sản phẩm cũng được lựa chọn sao cho phù hợp nhất với mỗi hoàn cảnh cũng như dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện khác nhau nhưng vẫn giữ được nét sang trọng tinh tế. Một chút khéo léo trong khâu mix & match hẳn sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người xung quanh.

04:21 -- 32 Đầm xoè caro ruby đỏ trắng

 • Chất liệu cotton
 • Thiết kế thời trang trẻ trung
 • Dễ kết hợp cùng trang phục khác

Đầm xoè caro ruby đỏ trắng sở hữu thiết kế chủ đạo tạo dáng cho người mặc, giúp tôn lên những đường cong nữ tính, cũng như giấu đi những khuyết điểm của bạn gái. Sử dụng chất liệu tốt, độ bền cao, sản phẩm mang đến sự thoải mái, dễ chịu nhất cho người mặc. Hơn thế nữa gam màu của sản phẩm cũng được lựa chọn sao cho phù hợp nhất với mỗi hoàn cảnh cũng như dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện khác nhau nhưng vẫn giữ được nét sang trọng tinh tế. Một chút khéo léo trong khâu mix & match hẳn sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người xung quanh.

04:28 -- 33 Đầm voan 2 lớp thời trang cao cấp An Thủy 572

 • Kiểu dáng tinh tế thời trang
 • Đường may sắc nét tỉ mỉ từng chi tiết
 • Dễ dàng phối hợp cùng phụ kiện cho set đồ hoàn hảo

Đầm voan 2 lớp thời trang cao cấp An Thủy 572 mang đến cho bạn nữ vẻ đẹp điệu đà, nữ tính nhưng cũng không kém phần trẻ trung, hiện đại từ thiết kế của sản phẩm, chất liệu vải có khả năng thấm hút tốt, tạo cảm giác thoáng mát, thoải mái khi mặc

Sản phẩm dễ dàng phối với các trang phục, phụ kiện thể hiện cá tính thời trang của bạn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng khá chú trọng đến các chi tiết thiết kế sao cho sản phẩm vừa có form dáng chuẩn, vừa có độ bền cao. Một chút khéo léo trong khâu mix & match hẳn sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người xung quanh.

04:35 -- 34 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa nền nâu TVN004.7

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

04:43 -- 35 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa hồng tím nền trắng TVN004.8

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

04:51 -- 36 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa hoa nâu nền trắng TVN004.9

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

04:58 -- 37 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa xanh cầu TVN004.10

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

05:06 -- 38 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa nền xanh TVN004.11

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

05:14 -- 39 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa hoa nền tím TVN004.12

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

05:22 -- 40 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa nền hồng TVN004.13

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

05:30 -- 41 Đầm lanh xước Vicci có tay hoạ tiết hoa nền tím hồng TVN004.14

 • Chất liệu vải lanh xước mềm nhẹ
 • Màu sắc nữ tính
 • Đường may tỉ mỉ, chắc chắn

Đầm lanh xước thời trang Vicci mang phong cách thời trang vô cùng hiện đại cho các quý cô. Chất liệu lanh xước, mát, mỏng, nhẹ thích hợp mặc ngày hè. Thiết kế đầm dáng suông đuôi cá, tay hở vai, có thể mặc ở nhà, khi đi biển hoặc đi chơi với bạn bè

05:36 -- 42 Đầm họa tiết xếp ly 2 dây Lamo's fashion LM1134

 • Chất liệu: Voan tơ HQ
 • Kiểu dáng thời trang trẻ trung
 • Sản phẩm dễ dàng phối hợp cùng phụ kiện đi kèm

Đầm họa tiết xếp ly 2 dây Lamo’s fashion LM1134 sở hữu thiết kế chủ đạo tạo dáng cho người mặc, giúp tôn lên những đường cong nữ tính, cũng như giấu đi những khuyết điểm chưa hoàn hảo của bạn gái. Sử dụng chất liệu tốt, độ bền cao, sản phẩm mang đến sự thoải mái, dễ chịu nhất cho người mặc

Hơn thế nữa gam màu của sản phẩm cũng được lựa chọn sao cho phù hợp nhất với mỗi hoàn cảnh cũng như dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện khác nhau nhưng vẫn giữ được nét sang trọng tinh tế

Một chút khéo léo trong khâu mix & match hẳn sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người xung quanh.Bảng size:

05:44 -- 43 ĐẦM XÒE LƯỚI ÁNH KIM HN 5-HN150

 • Chất liệu: lưới gân ánh kim + lót phi
 • Thiết kế thời trang trẻ trung
 • Kiểu dáng nhẹ nhàng nữ tính

ĐẦM XÒE LƯỚI ÁNH KIM HN 5-HN150,được may từ chất liệu cao cấp cùng kiểu dáng trẻ trung, hiện đại sẽ giúp cho bạn gái luôn xinh đẹp và tỏa sáng. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu dáng và màu sắc dễ dàng kết hợp cùng các phụ kiện thời trang để tôn lên vẻ đẹp và phong cách riêng của bạn. – Bên cạnh đó, sản phẩm cũng khá chú trọng đến các chi tiết thiết kế sao cho sản phẩm vừa có form dáng chuẩn, vừa có độ bền cao. Một chút khéo léo trong khâu mix & match hẳn sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người xung quanhKích thước: một size 42~48kg ngực 84 eo 68 dài 88

05:51 -- 44 Đầm thêu họa tiết tay lửng Cirino màu xanh đen DAM1805020201

 • Chất liệu cotton pha
 • Đầm cổ tròn
 • Tay cánh tiên
 • Không may lót

05:57 -- 45 Đầm tay cánh tiên Cirino màu đen DAM1805010301

 • Chất liệu cotton pha
 • Đầm cổ tròn
 • Tay cánh tiên
 • Không may lót

06:05 -- 46 Đầm tay cánh tiên Cirino màu vàng DAM1805010302

 • Chất liệu cotton pha
 • Đầm cổ tròn
 • Tay cánh tiên
 • Không may lót

06:12 -- 47 Đầm chữ A khoét vai tay phối nơ Cirino màu xanh đen bi trắng DAM1805010201

 • Chất liệu cotton pha
 • Đầm cổ tròn form A
 • Vai Cut out phối nơ

Đầm thêu họa tiết tay lửng Cirino màu xanh đen DAM1805020201 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

06:20 -- 48 Đầm chữ A khoét vai tay phối nơ Cirino màu caro đỏ đen DAM1805010202

 • Chất liệu cotton pha
 • Đầm cổ tròn form A
 • Vai Cut out phối nơ

Đầm tay cánh tiên Cirino màu đen DAM1805010301 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

06:35 -- 49 Đầm suông ren sát cánh Cirino màu xanh dương DAM1805030201

 • Chất liệu ren, thun cao cấp, đường may tỉ mỉ
 • Kiểu dáng cổ tròn, tay ngắn
 • Dáng suông, hai lớp, họa tiết ren nổi bật
 • Màu sắc thời trang, thu hút

Đầm tay cánh tiên Cirino màu vàng DAM1805010302 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

06:41 -- 50 Đầm ren tay rớt vai Cirino màu kem DAM17110104-06

 • Chất liệu ren mềm mại
 • Thiết kế cổ tròn, tay rớt vai quyến rũ
 • Dáng đầm suông thoải mái, cột dây sau lưng
 • Họa tiết ren đẹp mắt, có lót

Đầm chữ A khoét vai tay phối nơ Cirino màu xanh đen bi trắng DAM1805010201 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

06:48 -- 51 Đầm sát cánh hạ eo Cirino màu đen chấm bi DAM1801150101

 • Chất liệu Cotton pha mềm mại
 • Thiết kế hạ eo, cổ tròn, tay sát nách thoải mái
 • Họa tiết hoa văn trẻ trung

Đầm chữ A khoét vai tay phối nơ Cirino màu caro đỏ đen DAM1805010202 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

06:55 -- 52 Đầm sát cánh hạ eo Cirino màu nâu hoa văn DAM1801150102

 • Chất liệu Cotton pha mềm mại
 • Thiết kế hạ eo, cổ tròn, tay sát nách thoải mái
 • Họa tiết hoa văn trẻ trung

Đầm suông ren sát cánh Cirino màu xanh dương DAM1805030201 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

07:02 -- 53 Đầm sát cánh hạ eo Cirino màu kem vân zigzag DAM1801150103

 • Chất liệu Cotton pha mềm mại
 • Thiết kế hạ eo, cổ tròn, tay sát nách thoải mái
 • Họa tiết hoa văn trẻ trung

Đầm ren tay rớt vai Cirino màu kem DAM17110104-06 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

07:09 -- 54 Đầm mullet tay búp sen Cirino màu họa tiết hoa hồng DAM1801150801

 • Chất liệu Cotton pha cao cấp
 • Kiểu dáng tay con, cổ tim nữ tính
 • Họa tiết hoa hồng phối trắng trên nền đen thu hút
 • Kiểu dáng mullet nữ tính, khóa kéo may sau lưng

Đầm sát cánh hạ eo Cirino màu đen chấm bi DAM1801150101 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

07:24 -- 55 Đầm xòe rớt vai nịt eo Cirino màu caro xanh dương DAM16111002-02

 • Chất liệu: cotton
 • Kiểu dáng sành điệu, trẻ trung, form rộng vừa phải
 • Kiểu dáng: Đầm form xòe, rớt vai, nịt eo

Đầm sát cánh hạ eo Cirino màu nâu hoa văn DAM1801150102 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

07:32 -- 56 Đầm bẹt vai tay dài cột nơ Balky Dress SP00519

 • Chất liệu: kate cotton
 • Thiết kế thời trang trẻ trung
 • Dễ phối hợp cùng phụ kiện khác

Đầm sát cánh hạ eo Cirino màu kem vân zigzag DAM1801150103 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

07:39 -- 57 Đầm caro cổ vuông hồng SP00520

 • Chất liệu: kate cotton
 • Thiết kế thời trang trẻ trung
 • Dễ phối hợp cùng phụ kiện khác

Đầm mullet tay búp sen Cirino màu họa tiết hoa hồng DAM1801150801 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

07:46 -- 58 Đầm caro cổ vuông xanh SP00520 - 1934587

 • Chất liệu: kate cotton
 • Thiết kế thời trang trẻ trung
 • Dễ phối hợp cùng phụ kiện khác

Đầm xòe rớt vai nịt eo Cirino màu caro xanh dương DAM16111002-02 sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, là một trong những thiết kế được các cô nàng thời trang yêu thích, lựa chọn để mix với các trang phục. Sản phẩm được may từ chất liệu cao cấp, đường may tỉ mỉ, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc.

08:03 -- 59 Đầm suông phối màu trẻ tung LINDA DRESS

 • Chất liệu: kate
 • Thiết kế thời trang trẻ trung
 • Dễ phối hợp cùng phụ kiện khác

Đầm bẹt vai tay dài cột nơ Balky Dress SP00519 với thiết kế hở vai, tay thắt nơ đem đến cho bạn gái nét đẹp nhẹ nhàng duyên dáng, giúp tôn lên những đường cong nữ tính, cũng như giấu đi những khuyết điểm của bạn gái

Sản phẩm dễ dàng phối với các trang phục, phụ kiện thể hiện cá tính thời trang của bạn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng khá chú trọng đến các chi tiết thiết kế sao cho sản phẩm vừa có form dáng chuẩn, vừa có độ bền cao. Một chút khéo léo trong khâu mix & match hẳn sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người xung quanh.

08:12 -- 60 Đầm cổ V bèo tay ngắn WINSE DRESS

 • Chất liệu: kate
 • Thiết kế thời trang trẻ trung
 • Dễ phối hợp cùng phụ kiện khác

Đầm caro cổ vuông hồng SP00520 với thiết kế cổ vuông tay phồng đem đến cho bạn gái nét đẹp nhẹ nhàng duyên dáng, giúp tôn lên những đường cong nữ tính, cũng như giấu đi những khuyết điểm của bạn gái

Sản phẩm dễ dàng phối với các trang phục, phụ kiện thể hiện cá tính thời trang của bạn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng khá chú trọng đến các chi tiết thiết kế sao cho sản phẩm vừa có form dáng chuẩn, vừa có độ bền cao. Một chút khéo léo trong khâu mix & match hẳn sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người xung quanh.

Topics #Đầm Đi Chơi Dạo Phố